Dag: 4. mai 2017

  • Forsidebilde: Om å skrive

    Om å lære håndskrift

    4. mai 2017
    Jeg var aldri god i håndskrift. Det het forresten formskrift dengang.Det var dette vi lærte og brukte.Jeg hadde det alltid…