Rune Bu-Pedersen

Om å lære håndskrift

Forsidebilde: Om å skrive

Jeg var aldri god i håndskrift. Det het forresten formskrift. Det var dette vi lærte og brukte. Jeg hadde det alltid for «travelt» til å ta meg tid til pen skrift. Alle årene med tastatur i stedet for penn og blyant har virkelig gjort det store å ødelegge kunsten i håndskrift. Alle de ideene og […]