Rune Bu-Pedersen

Om å få karbonet tilbake i jorda.

Regenerativt landbruk

Saken er at matjorda vår har mista det meste av karboet opp igjennom åra. Sammen med karbonet har også det mangfoldige livet i jordan forsvunnet. Det er en god grunn til det. Men noen har allerede begynt å gjøre noe med dette. Det er noe som heter Regenerativt Landbruk. Dette går som navnet sier ut […]