Rune Bu-Pedersen

Om å få karbonet tilbake i jorda.

Regenerativt landbruk

Saken er at matjorda vår har mista det meste av karboet opp igjennom åra. Sammen med karbonet har også det mangfoldige livet i jordan forsvunnet.
Det er en god grunn til det.

Men noen har allerede begynt å gjøre noe med dette.

Det er noe som heter Regenerativt Landbruk. Dette går som navnet sier ut på å regenerere eller reparere matjorda. Gjennoppbygge det karbonet og ufattelige rike livet nede i jorda.

Denne artikklen på NRK beskriver hvordan et ungt norsk par har gjort nettopp dette.

En jord full av liv