Rune Bu-Pedersen

Om å lære håndskrift

Forsidebilde: Om å skrive

Jeg var aldri god i håndskrift. Det het forresten formskrift.

Det var dette vi lærte og brukte.

Jeg hadde det alltid for «travelt» til å ta meg tid til pen skrift.

Alle årene med tastatur i stedet for penn og blyant har virkelig gjort det store å ødelegge kunsten i håndskrift.
Alle de ideene og notatene jeg i min iver har rablet ned på papir med det for øye å huske dette til senere.

Jeg har nå satt meg fore å øve meg opp i håndskrift på ny.
Hvordan skal jeg så gå fram?

  • Skrive mye og mangt
  • Skrive sakte og fokusert
  • Skrive mye og mer enn mangt
  • Ikke binde bokstaver sammen til formskrift
  • Skriv denne setningen ofte:

 

Høvdingens kjære squaw får litt pizza i Mexico by.