Rune Bu-Pedersen

Om å få karbonet tilbake i jorda.

Regenerativt landbruk

Matjorda vår har mista det meste av karboet opp igjennom åra. Sammen med karbonet har også det mangfoldige livet i jorda forsvunnet. Men noen har allerede begynt å gjøre noe med dette. Det er noe som heter Regenerativt Landbruk. Dette går som navnet sier ut på å regenerere eller reparere matjorda. Gjennoppbygge karbonet og ufattelige […]

Om å lære håndskrift

Forsidebilde: Om å skrive

Jeg var aldri god i håndskrift. Det het forresten formskrift dengang. Det var dette vi lærte og brukte. Jeg hadde det alltid for «travelt» til å skrive pen formskrift. Alle årene med tastatur, i stedet for penn og blyant, har virkelig klart å ødelegge kunsten i håndskrift.Alle de ideene og notatene jeg i min iver […]