Forsidebilde: Om å skrive

Om å lære håndskrift

4. mai 2017 | Redaktør

Tema: Blogg

Jeg var aldri god i håndskrift. Det het forresten formskrift dengang.

Det var dette vi lærte og brukte.

Jeg hadde det alltid for “travelt” til å skrive pen formskrift.

Alle årene med tastatur, i stedet for penn og blyant, har virkelig klart å ødelegge kunsten i håndskrift.
Alle de ideene og notatene jeg i min iver har rablet ned på papir, med det for øye å huske dette til senere, er stort sett uleselig papiravfall.

Jeg har nå satt meg fore å øve meg opp i håndskrift på ny.
Hvordan skal jeg så gå fram?

  • Skrive mye og mangt
  • Skrive sakte og fokusert
  • Skrive mye og mer enn mangt
  • Ikke binde bokstaver sammen til formskrift
  • Skriv denne setningen ofte:

Høvdingens kjære squaw får litt pizza i Mexico by.